More stories

 • in

  לינקים לספרים

  מדע ופילוסופיה: The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life by Arthur Firstenberg What Really Makes You Ill?: Why Everything You Thought You Knew About Disease Is Wrong by Dawn Lester and David Parker (The End of All Evil by Jeremy Locke (free pdf קובץ להורדה: מדע ואפיגנטיקה: The Biology of Belief 10th Anniversary Edition: […] More

 • in

  טארוט וסמלים

  וטארוט, חשוב לציין שכל תרבויות האוקולט לא יכולות לפעול בנפרד, הכל קשור וכל הסמלים הכל מתקשר עם הכל. בתרבות המערבית קלפי הטארוט נתפסים לרוב ככלי לניבוי, אם כי בתקופה המודרנית חל שינוי מסוים בגישה אל הקלפים ורבים משתמשים בהם לא ככלי לחיזוי העתיד אלא רואים בהם כלי להסתכלות פנימה, להבנת מרכיבי האישיות, הפוטנציאל וכדומה בכך, […] More

 • in

  המסורות העתיקות

  המסורות העתיקות באוקולטיזם (תורת הנסתר): הרבה דרכים, יעד אחד: כל המסורות האזותריות עוצבו ספציפית לעשות דבר אחד להעביר את הידע על חוקי הטבע ליזמים של אותה מסורת. ידע על איך היקום בורא דרך האינטראקציה עם הרצון החופשי שלנו ועם התהליך קבלת החלטות, אנו יוצרים עם חוקי הטבע של היקום והחוויה שיש לנו שאנו יצרנו בזמן […] More

 • in

  חוקי הטבע

  זה חוקים קיומיים ואוניבירסליים שטבועים שלא נוצר בידי האדם, שהם חוקים נצחיים שלא ניתנים לשינו אלו הם התנאים ששולטים בהשלכות של ההנהגות האנושית עם היכולת להבין את ההבדל בין התנהגות מזיקה והתנהגות לא מזיקה הבנת חוקי הטבע נועדו כדי שנביא את התודעה שלנו בהרמוניה עם המוסר האמיתי זה אומר במפורש מה התנהגות גורמת לנזק לייצור […] More

 • in

  אוקולט (תורת הנסתר)

  אנו נחשף לסודות האוקולט תרבויות וסמלים תוך כדי הבנה וביצוע פראקטי .ולעזור לכם להבין מה המדע הוא באמת ואיך אפשר להשתמש בו בעולם יש אמירה בפילוסופיה עתיקה שאין “חדש תחת השמש” במה שמדובר על האוקולט בכללי שזה אומר שהאמת היא פה, היא תמיד תיהיה פה והיתה פה, אם אתם יודעים או לא מודעים או כן […] More

 • in

  סרטונים

  חוקי הטבע והתודעה האנושית #1 https://www.youtube.com/watch?v=iSCsVH1cchk שליטה מוחית ותפקוד המוח #2 https://www.youtube.com/watch?v=AO_0dNY5kow&t=1017s #3 (אוקןלטיזם (תורת הנסתר https://www.youtube.com/watch?v=qnGOr6HjcyE&t=767s #4 (פיצוח סמילם של האוקולט (תורת הנסתר https://www.youtube.com/watch?v=HMelFYjG20k&t=382s האוקולטיזם השחור ופיצוח סמלים #5 https://www.youtube.com/watch?v=RGzsIXLc6dM #6 טארוט והעץ הקבליסתי (MAJOR ARCANA) https://www.youtube.com/watch?v=FazRZnOUhcE&t=1s ממשלה זה עבדות