שידור בערוץ WeAct-חוקי הטבע | מעבדות לחירות | איך לפתור את הבעיות והסבל שהאנושות תקועה בהם, כדי שזה יוביל אותנו לחופש האמיתי

מקורות מידע שעוזרים להדריך את התודעה האנושית, לעבוד באחדות ולדעת את האמת.להעיר את האנשים למציאות על ידי שיתוף ידע כדי

Read more