טארוט וסמלים

וטארוט, חשוב לציין שכל תרבויות האוקולט לא יכולות לפעול בנפרד, הכל קשור וכל הסמלים הכל מתקשר עם הכל. בתרבות המערבית

Read more

המסורות העתיקות

המסורות העתיקות באוקולטיזם (תורת הנסתר): הרבה דרכים, יעד אחד: כל המסורות האזותריות עוצבו ספציפית לעשות דבר אחד להעביר את הידע

Read more

תודעה האנושית

התודעה מתחלקת ל3 חלקים שמרכיבים ויוצרים את מי שאנחנו באמת שזה המחשבה שזה הבורא והיוצר הרגש שזה הנקבה הקדושה וההתנהגות

Read more

חוקי הטבע

זה חוקים קיומיים ואוניבירסליים שטבועים שלא נוצר בידי האדם, שהם חוקים נצחיים שלא ניתנים לשינו אלו הם התנאים ששולטים בהשלכות

Read more