תודעה האנושית

התודעה מתחלקת ל3 חלקים שמרכיבים ויוצרים את מי שאנחנו באמת שזה המחשבה שזה הבורא והיוצר הרגש שזה הנקבה הקדושה וההתנהגות

Read more