אין לגיטימיות בקיום הסמכות האנושית

מי שחושב שיש לגיטימיות לקיום סמכות אנושית כלשהי כמו: הרשויות, ממשלה, ממסד וכו’, יש לו בעיה מנטאלית, כי אין שום

Read more

חוקי הטבע

זה חוקים קיומיים ואוניבירסליים שטבועים שלא נוצר בידי האדם, שהם חוקים נצחיים שלא ניתנים לשינו אלו הם התנאים ששולטים בהשלכות

Read more