שידור בערוץ WeAct-חוקי הטבע | מעבדות לחירות | איך לפתור את הבעיות והסבל שהאנושות תקועה בהם, כדי שזה יוביל אותנו לחופש האמיתי

מקורות מידע שעוזרים להדריך את התודעה האנושית, לעבוד באחדות ולדעת את האמת.להעיר את האנשים למציאות על ידי שיתוף ידע כדי

Read more

חוקי הטבע

זה חוקים קיומיים ואוניבירסליים שטבועים שלא נוצר בידי האדם, שהם חוקים נצחיים שלא ניתנים לשינו אלו הם התנאים ששולטים בהשלכות

Read more