More stories

  • in

    למה ממשלה זה עבדות? זאת התשובה!

    הרבה אנשים לא יודעים ולא מסכימים עם זה שלאף אחד אין זכות לפקד והלגיד לאף אחד אחר מה לעשות בחייו האישיים, שזה גם נוגד כל מוסר אמיתי תחת חוקי טבע הבריאה. כמו גם הממלכות השונות שהיו בעבר שלרוב האנשים זה ייתפס למשהו שלילי ותחת כפייה ועבדות, בעצם זה ממשיך ושום דבר לא השנה, זה רק […] More