המסורות העתיקות

המסורות העתיקות באוקולטיזם (תורת הנסתר): הרבה דרכים, יעד אחד: כל המסורות האזותריות עוצבו ספציפית לעשות דבר אחד להעביר את הידע

Read more

תודעה האנושית

התודעה מתחלקת ל3 חלקים שמרכיבים ויוצרים את מי שאנחנו באמת שזה המחשבה שזה הבורא והיוצר הרגש שזה הנקבה הקדושה וההתנהגות

Read more