in

מה זה באמת להיות ער-חלק 2

האם אתה מודע לקיומם של חוקי הטבע

מה ההבדל בין שימוש בכוח לאלימות

האם השימוש בכוח אלים של הממסד הופך את זה “לזכות”?

להיות “ער” זה להיות גם מודע לקיומם של החוקים הטבעיים:

אלו הם חוקי ההשלכות של איך שאנחנו חושבים מרגישים ופועלים במקובץ ובקולקטיבי, שזה בעצם המציאות שאנו יצרנו עד כה מההשלכות של ההתנהגות שלנו עד רגע זה.

לדעת את הזכויות שלנו:

זכויות מובנות בדרך יותר קלה ממושג שנקרא:

APOPHATIC INQUIRY-APOPHASIS

תהליך זה נועד כדי לעזור לנו להבין מהי זכות בדיוק דרך הבנת המעשים שהם פוגעים בזכויות, כי מעשים אלו פוגעים באחרים.

 פעולה שמוגדרת לא מוסרית “שמזיקה או פוגעת באדם או כל ייצור חי אחר”

היא תכלול לפחות אחד מהדברים הבאים:

רצח

אונס

גניבה

תקיפה

הסגת גבול

כפייה

שקר מופץ בכוונה

כל הדברים המוזכרים למעלה מכילים באיזשהי דרך גניבה, כלומר אם מישהו מבצע אחד מהפעולות האלו הוא לוקח לייצור חיי או להוויה חייה אחרת כלשהי משהו שלא שייך לו.

עבירה על חוקים טבעיים:

התנהגויות פושעות (פגיעה, חטא)

ייצור חי שנפגע או שרכושם נפגעו כתוצאה של עבירה על חוקי הטבע, או כל פעולה פוגעת אחרת.

כל פעולה שלא גורמת לפגיעה פושעת זה נקרא זכות.

“אם אין קורבן, פשע חדל מלהתקיים”

רכוש ובעלות:

כל הזכויות זה זכויות רכוש.

זה הבנת הזכות על בעלות הרכוש, ועל מה אין את הזכות על בעלות הרכוש.

כדי להחזיק בבעלות על דבר (חפץ או כל דבר), זה מצריך שימור מהבעלים עצמו:

החזקה צודקת ונכונה

שליטה בשימוש המשאבים

אחריות

להיות “ער” זה לדעת ולחיות את שני עמודי  ההארה, העמוד הנקבי הקדוש של העיקרון האי תוקפנות, והעמוד הזכרי הקדוש שזה עקרון ההגנה העצמית:

סרטון בהקשר לנושא:

What do you think?

Written by stevenm88

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

GIPHY App Key not set. Please check settings

חוקי האדם זה לא קיים

מה ההבדל בין מאגיה לכישוף